Forskarvardag, tjänster från Grants Office

Grants Office ger stöd till disputerade forskare som vill söka externa forskningsmedel.

Logga in på inforum för att komma åt:

 • Research Professional
  Databas med aktuella utlysningar om forskningsfinansiering.
 • Forskningsrådgivare delar med sig
  Rapporter och betraktelser från forskningsrådgivare.
 • Finansieringskompass
  För grupper som är beredda att arbeta fokuserat med sin forskningsfinansiering och eventuellt ompröva sitt rådande beteende när det gäller finansiering. Ta fram en finansieringsplan för de närmaste åren.
 • Medel för Mål
  En process för att ta fram vision, mål och aktivitetsplan för forskare och forskargrupper som vill växla upp forskningens progression med avseende på kvalitet/volym.
 • Grants Office nyhetsbrev
  Nyheter om forskningsfinansiering för forskare vid Örebro universitet.