Strategiskt stöd: Medel för mål

Medel för mål är ett program där gruppens styrkor och tillgångar inventeras för att hitta styrkor, förbättringspotential och arbetssätt. Genom att definiera vision och mål för gruppen blir det möjligt att gå vidare och ta fram strategier och aktiviteter för att arbeta effektivt framåt.

Poängen är att skapa förutsättningar för att uppnå gruppens forskningsmål och koncentrera tid och resurser på forskningen. Diskussionen är uppdelad på ett antal moduler där hela gruppen träffas och leds av Grants Office. Gruppen arbetar också med specifika frågor mellan träffarna. Detta ger ett fokus för att arbeta effektivt och målmedvetet.

Genom att definiera en vision och målbild i framtiden och att analysera utgångspunkten - nuläget - blir det lättare att hitta en strategi att fylla med aktiviteter för att nå dit.

Grants Office leder gruppen genom träffarna och analyserar resultaten mellan gångerna. Resultatet kan komma till nytta både i det stora perspektivet och i det dagliga arbetet.

Kontakta din forskningsrådgivare för en introduktion till Medel för Mål.