Anders Björkvall i London

Anders Björkvall i London

Anders Björkvall, professor i svenska, arrangerade nyligen en workshop på UCL Knowledge Lab i London med forskare från Sydafrika, Storbritannien och Sverige. Bland annat handlade det om klotter och anslagstavlor.

”Det kan kanske tyckas lite märkligt att Örebro universitet anordnar en workshop i London, men jag har goda forskningskontakter där och läget är bra för forskare som flyger in från södra Afrika.

I London deltog 13 forskare och workshoppen var en del av ett samarbete mellan Örebro universitet och Kapstadens universitet.

Inom projektet har vi intresserat oss för relationen mellan platser, meningsskapande och lärande. Vi har till exempel samlat in klotter från universitet i Sverige, Sydafrika och andra länder. I en annan delstudie har vi har analyserat hur svenska anslagstavlor pekar ut utpräglat lokala platser för olika utbildnings- och lärandeaktiviteter, och sett hur detta kan vara ett skäl till att anslagstavlan lever vidare i den digitala tiden.

Till London-workshoppen bjöd jag in ett antal ledande forskare inom fälten semiotiska landskap, socialsemiotik, sociologi och kulturgeografi. Elisabetta Adami från Leeds universitet presenterade en analys av hur en innerstadsmarknad i Leeds succesivt förändras och gentrifieras, och möjliga följder av detta. Monica Degen från Brunel University London pratade om hur det sensoriska – känsel, syn, hörsel, smak – påverkar hur vi upplever urban miljö. Dessutom bjöd jag med Örebroprofessorn David Machin som pratade om platsens och rummets ideologiska betydelse i Ikea-katalogen.

Ambitionen är att anordna seminarier inom ramen för projektet också här i Örebro eftersom denna typ av samarbeten är viktiga för universitetets internationaliseringsarbete, men också för att forskningen bland annat har relevans för universitetets satsning på att utveckla framtidens lärarutbildning.”