Johan Schnürer i New York

Johan Schnürer i New York

Rektor Johan Schnürer skriver en kort rapport från New York och Green Summit. Ett årligt möte som svensk-amerikanska handelskammaren anordnar med fokus på mat – i år stod alger och syrsor på menyn.

"I år var temat "The Future of Food" och cirka 150 deltagare från industri, handel, akademi, restaurangvärlden och olika intresseorganisationer fick höra spännande föredrag och intressanta paneldebatter. Mötet modererades av Sveriges generalkonsul Leif Pagrotsky och inleddes av FN:s biträdande generalsekreterare Thomas Gass som diskuterade kopplingen mellan mat och FN:s Sustainable Development Goals. Med var också ordförande Steve Trygg och VD Renee Lundholm (bilden) från svensk-amerikanska handelskammaren i New York.

Företaget Impossible foods berättade om helt nya forskningsbaserade sätt att hållbart producera köttliknade produkter. De svenska företagen Simrisalg och Qvicket visade hur de använder alger och syrsor som framtidens mat redan idag.

Johan Schnürer åkte tillsammans med Helene Gustafsson, Inger Jonsson och Tobias Nygren från Restaurang- och hotellhögskolan.

För att fler hållbara livsmedelsprodukter skall kunna utvecklas och faktiskt användas av konsumenter krävs en nära koppling mellan forskare, producenter och kockar. Flera nordiska stjärnkockar bidrog med presentationer och det var slående hur de positivt de såg på restaurangvärldens möjlighet att göra skillnad för hälsa, hållbarhet och samhälle. Restaurang- och hotellhögskolans Helene Gustafsson, Inger Jonsson och Tobias Nygren lyssnade med stort intresse på diskussionerna och nätverkade aktivt i pauserna. De kommer dessutom att besöka the Culinary Institute of America som också ligger i New York.

Jag ledde en panel om "Food and Health – Scientists, Farmers and Chefs", med bland andra representanter från Cornell University. Flera Cornell-representanter uttryckte ett intresse för närmare diskussioner med Örebro universitet och särskilt med Restaurang- och hotellhögskolan.

Vårt besök kom ju precis efter det amerikanska presidentvalet och resultaten märktes fysiskt med avspärrade paradgator och kravallpolis vid Trump-towers. Framför allt märktes det i diskussioner med amerikanska kollegor. De hade nästan undantagslöst önskat en annan utgång men var också tydliga med det fanns flera verkligheter i USA utanför universiteten och storstäderna."