Mats Eriksson i Kuala Lumpur

Marsha Campbell-Yeo, Mats Eriksson och O’Brien Kyololo ordnade workshop om föräldrar.

Marsha Campbell-Yeo, Mats Eriksson och O’Brien Kyololo ordnade workshop om föräldrar.

Mats Eriksson, professor med forskarinriktning på omvårdnad av barn, arrangerade en workshop vid en världskonferens om barn och smärta i Kuala Lumpur i juli, och presenterade tillsammans med kolleger det senaste om föräldrars roll i smärtbehandling.

”Sverige har sedan länge en framskjuten plats i forskningen om barn och smärta. Inte minst inom forskargruppen PEARL - Pain in Early Life, som samarbetar med framstående forskare, fram för allt i Europa och Kanada. Marsha Campbell-Yeo, Dalhousie University i Halifax, har varit gästlärare vid Örebro universitet och är världsledande inom området föräldrars möjlighet att medverka i smärtskattning och smärtlindring.

Eftersom det är ett ämne vi jobbar mycket med i PEARL lyfte vi ämnet vid denna den elfte världskonferensen om barn och smärta i Kuala Lumpur. Marsha och jag arrangerade, tillsammans med O’Brian Kyololo från Moi University i Kenya, en workshop där vi utvecklade begreppet Parent controlled analgesia som en barnversion av det traditionella Patient controlled analgesia.

Vid workshopen, som rönte stort intresse, presenterade Marsha olika metoder som föräldrar kan använda sig av för smärtlindring hos spädbarn, som amning, hud-mot-hudkontakt, stödjande sammanhållning, sockervatten och vaggsånger.

Jag berättade om vårt arbete att tillsammans med den europeiska föräldraorganisationen EFCNI utveckla riktlinjer och utbildningsmaterial för att involvera föräldrar i smärtbehandling på neonatalavdelning. O’Brian rapporterade från ett projekt med föräldramedverkan i ett utvecklingsland.

Konferensen samlade 500 deltagare från hela världen och det var första gången den hölls i Asien vilket blev en viktig markering för de läkare och sjuksköterskor i regionen som arbetar hårt för att förbättra smärtomhändertagandet av barn och unga. Om två år är det dags för Basel, Schweiz och då räknar jag med många bidrag från Örebro.”