Mats Eriksson i Oslo

Mats Eriksson skriver en kort rapport från det andra mötet med Pearl, ett nätverk av forskare som fokuserar på smärta hos de allra minsta.

"Nyligen träffades nätverket Pearl för en andra utbildningsdag och workshop om smärta tidigt i livet på Lovisenberg Diakonale Högskole i Oslo. Pearl står för Pain in early life och är ett nätverk av forskare och forskarstuderande som alla är intresserade av att hjälpa nyfödda och småbarn med smärta. Vi var 50 personer från sex olika länder.

Det var faktiskt jag som startade nätverket 2014. Jag ville samla de många nordiska sjuksköterskor som forskar om smärta tidigt i livet. För även om de träffats genom åren på olika kongresser och gjort enstaka arbeten tillsammans har det aldrig varit på ett strukturerat sätt med ett tydligt mål.

Men flera av dem har varit ”trainees” i den kanadensiska forskarskolan Pich – Pain in child health - och arbetet i Pearl är inspirerat av hur kanadensiska barnsmärtforskare organiserat sig och hur de använder sociala medier för att sprida sitt budskap. Vi har tre målgrupper: föräldrar, hälso- och sjukvården samt forskare och forskarstuderande.

Redan vid första mötet startades ett gemensamt projekt kring smärtskattningsskalan Premature Pain Profile-Revised, PIPP-R. Nästa steg är att formulera ett större forskningsprogram kring smärtskattning.

Långsiktigt är målsättningen för Pearl att vara ett stabilt och kompetent nätverk för forskning och utbildning inom området smärta tidigt i livet. Tanken är att kunna erbjuda webbaserade utbildningar på master- och forskarnivå men också utbildningsmaterial anpassat för kliniskt verksam personal i barnsjukvården. På vår hemsida samlar vi den mest aktuella kunskapen i form av riktlinjer och systematiska översikter."

Läs mer om Pearl