Sökresultat

Ungefär 27 resultat (0,04 sekunder)

 • Map of Campus Örebro

  P x 1 x 2 NOVAHUSET FORSKAREN UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET GYMNASTIK- OCH IDROTTSHUSET RÖDA PAVILJONGEN x 2 x 2 x 5x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI K ar ta : H ål lé n A rk ite kt...
  https://www.oru.se/contentassets/8cd17e44e7404cb7a98f79f8fdfe293c/karta-orebro-en.pdf - 432kB
 • En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen

  EN FORSKNINGSKONFERENS KRING FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄLDRA-BARNRELATIONEN 4–5 JUNI 2018 MUSIKHÖGSKOLAN, ÖREBRO UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL Forskare, lärare och annan personal som är intresse- rade av fö...
  https://www.oru.se/contentassets/81a479b055614245a399eb02be7e590d/konferensinbjudan_foraldraskap_180604.pdf - 570kB
 • Progressrapport Framtidens lärarutbildning halvårsavstämning 2019

  ORU 18-6356 Progressrapport, halvårsavstämning, 2019 Framtidens lärarutbildning 2019-06-04 1 1 Allmänt Syftet med denna progressrapport är att beskriva projektets allmänna status samt tillhandahåll...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/progressrapport-framtidens-lararutbildning-halvarsavstamning-2019.pdf - 329kB
 • Programkatalog 2019-2020 Örebro universitet

  ÖREBRO UNIVERSITET 2019/2020 ÖREBRO UNIVERSITET2 VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO UNIVERSITET Är Örebro universitet rätt för dig? Jag kan ge dig några goda skäl att välja oss. Våra lärare är engagerade och de...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/dokument/programkatalog_2019_2020.pdf - 3MB
 • Bilagor till rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro...

  Örebro universitet Bilagor till rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet 2017-03-31 Bilaga 1: Vad tycker du om din lärarutbildning? – LUN-rapport 2016 Bilaga 2: Enkätrappo...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/bilagor-till-rapporten-genomlysning-av-lararutbildningen.pdf - 825kB
 • Bedömningsgrunder L-prov i Komposition till Musikhögskolan i Örebro

  Musikhögskolan 1:2 Provbeskrivning och bedömningkriterier. LÖ2:3 Komposition Den sökande ska visa på • Färdigheter i komposition utifrån tekniska, konstnärliga och estetiska aspekter • Kunskap och ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provbeskrivning-och-bedomning-l2.3-komposition-musikhogskolan-i-orebro.pdf - 143kB
 • Musik och notbild info 2015 facit layout

  sid : 1 6 Melodinotering 1! ! ! Melodinotering 2! ! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Informationsprov, Musik och notbild Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014 Ry...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musik-och-notbild-facit.pdf - 185kB
 • Satslära ackord jazz-pop facit.mus

  Uppgift 1. Tvåstämmighet! ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil! ! Alternativ b/ visstil! ! Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund! ! Alternativ a/ jazzstil! ! Alternativ b/ visstil! ! ! I...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-satslara-facit.pdf - 230kB
 • Karta över Örebro universitets campus

  P x 1 x 2 NOVAHUSET FORSKAREN UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET GYMNASTIK- OCH IDROTTSHUSET RÖDA PAVILJONGEN x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI x10 K ar ta : H ål lé n A rk ite k...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/om-universitetet/kartor/karta-orebro-sv.pdf - 425kB
 • Map of Campus Örebro 2017

  NOVA FORSKAREN K ar ta : H ål lé n A rk ite kt er A B F BUS ROUTES TOWN CENTRE–CAMPUS Route 2 & 3 Slottet–Universitetet–Brickebacken Route 9 Slottet–Resecentrum–USÖ–Universitetet Route 10 Våghustor...
  https://www.oru.se/contentassets/20834f54299a405c97eb401a483bd237/map_campus_orebro_2017_en.pdf - 419kB
 • Inbjudan Lärarutbildardagen 2018

  FÖRSKOLA & SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND LÄRARUTBILDARDAGEN 2018 08:00–08:30 Registrering 08:30–09:10 Välkommen Johan Schnürer, rektor och Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/lararutbildning/vfu/ovrigt/inbjudan-lararutbildardagen-2018.pdf - 830kB
 • Map of Campus Örebro

  P x 1 x 2 NOVAHUSET FORSKAREN UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET GYMNASTIK- OCH IDROTTSHUSET RÖDA PAVILJONGEN x 2 x 2 x 5x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI K ar ta : H ål lé n A rk ite kt...
  https://www.oru.se/contentassets/a2eb58f970d54f208890d84f3e303d5c/karta-orebro-en.pdf - 440kB