Frågor - Framtidens äldre

Organisationer och företag välkomnas att registrera en eller kanske flera frågor med koppling till de utmaningar som finns i den egna verksamheten och som de vill arbeta vidare med på ett strategiskt plan. Utifrån dessa frågor utformas ett program.

Du som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor inkommer med frågor

*
*
*
*
 
*

 

Observera att anmälan till konferensen sker separat.