Anmälan: Nollvision som arbetsverktyg, 27 september 2022

 Novahuset med skylt "Örebro universitet" på fasaden.

Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography

Välkommen att delta under en inspirerande dag om nollvisioner som arbetsverktyg!

Datum och tid: 27 september kl. 08.30 - 15.30

Plats: ORU Innovation Arena - Labbet, Fakultetsgatan 1, Örebro universitet

Digitalt deltagande: Zoom-länk skickas ut inför dagen

Vid frågor: Kontakta samverkanskoordinator Karin Collén, This is an email address

Örebro universitet, i samarbete med Örebro kommun, bjuder in till en dag med föredrag och workshop om nollvisioners utformning, implementering och hur de används i verksamheter på nationell, regional och lokal nivå. Vad är möjligheter och utmaningar med nollvisioner, hur arbetas en nollvision fram, hur sker samverkan mellan olika aktörer och hur efterlevs nollvisionen i verksamheten på lokal nivå? Det är frågor som kommer att diskuteras utifrån olika perspektiv under dagen.

Under eftermiddagen genomförs en workshop kring att arbeta med nollvisioner i praktiken utifrån tre teman: datadrivet preventionsarbete, samverkan och organisation.

Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats eller digitalt via länk. Valet görs i anmälan.

Program

Förmiddagens föredrag:

  • 08:30 - 08.45 Örebro universitet och Örebro kommun hälsar välkomna.
  • 08.45 - 09.15 Nollperspektiv och nollvision som arbetsverktyg, Ann-Catrin Kristiansen, lärare och forskare i statskunskap vid Örebro universitet.
  • 09.15 - 09.45 Nollvision mot hemlöshet. Anna Fogel, planerare på Örebro kommun, berättar om resan med att anta nollvisionen inom kommunen. 
  • 09.45 - 10.00 Fika.
  • 10.00 - 10.30 Nollvision för trafiksäkerhet. Anneli Weiner, samhällsplanerare, och Fredrik Gustafsson, utredningsledare, på Trafikverket berättar om nollvisionens framväxt som arbetsverktyg samt relationen nationellt - lokalt. 
  • 10.30 - 11.00 Implementering av nollvision för trafiksäkerhet på lokal nivå inom Göteborg Stad. Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg på Trafikkontoret. 
  • Kort paus.
  • 11.05 - 11.35 Implementering regionperspektiv suicid, Johanna Bernström Högblom, processtöd, Region Örebro och Örebro kommun.
  • 11.35 - 12.05 Suicide Zero berättar om deras studie och uppföljning om arbete med suicid på lokal nivå. Rickard Bracken, generalsekreterare.
  • 12.05-13.00 Lunch.

Eftermiddagen - Workshop kl. 13.00 - 15.30 

Under workshopen arbetar vi med nollvisioner i praktiken utifrån tre teman: datadrivet preventionsarbete, samverkan och organisation. 

För er som medverkar på plats bjuds det på fika och lunch. Begränsat antal platser för fysiskt deltagande. Sista anmälningsdag är 20 september.

 

OBS! Anmälan har stängt.

 

Anmälan

Kryssa i vad du kommer att delta på*

Med min anmälan godkänner jag att mina personuppgifter hanteras av Örebro universitet i samband med denna konferens. Läs mer om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter.

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter får användas för utvärdering av eventet och för eventuell fortsatt kontakt.