Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Den kritiska utmaningen

FSMK och enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, HumUS, Örebro universitet, har äran att inbjuda FSMK:s medlemmar till FSMK-dagen och Ämneskonferensen 2019. Evenemangen äger rum vid Örebro universitet, Hörsal M i Musikhuset, torsdag 16 maj (start 13.00) till fredag 17 maj (avslutning med gemensam lunch kl 13.). På kvällen den 16 maj arrangeras FSMK:s årliga medlemsmiddag (centralt i Örebro).

Temat för FSMK-dagen (16 maj) och ämneskonferensen (17maj) är "Den kritiska utmaningen".

FSMK-dagen kommer diskutera forskningssamverkan utifrån frågeställningar som rör förutsättningar och utmaningar för samhällsforskningen. Samverkansfrågan kommer att belysas från både forskarperspektiv samt utifrån forskningsfinansiärernas horisont.

Martin Berg (biträdande professor i medieteknik och docent i sociologi, Malmö universitet) och Vaike Fors (docent i pedagogik Högskolan i Halmstad), presenterar sin bok "Samverkansformer: nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap".

Samverkan utifrån ett forskningsfinansieringsperspektiv. Jenny Björkman, docent, kommunikationsansvarig Riksbankens Jubileumsfond. Samt Erik Sundström, (handläggare, Innovationsledning, Vinnova).

Ämnesdagen (17 maj) kommer att adressera kritiska utmaningar relaterat till undervisningen i medie-och kommunikationsvetenskap. Key Note-speakers är Professor Angela Smith (University of Sunderland, UK) and Dr Michael Higgins (Strathcylde University, UK) som presenterar Teaching media theory: lessons from lessons.

Ämnesdagen innefattar också paneldiskussionen The critical challenge of teaching strategic communication: lessons from four Universities, med Howard Nothaft (Lund/Campus Helsingborg), och Solange Hamrin (Mittuniversitetet), Daniel Löfgren (Uppsala universitet), Hogne Sataoen (Örebro Universitet). Vidare presenterar Miriam von-Schantz papret "Critical challenge teaching film literacy."

Direkt efter ämnesdagen arrangeras också en workshop för doktorander med temat "Publishing in international journals" med prof. Michal Krzyzanowski (Ed. Journal of Language and Politics) & prof. David Machin (Ed. Social Semiotics) (Örebro universitet).l

Plats för FSMK-dagen och ämnesdagen: Örebro universitet, Hörsal M (Musikhögskolan)

Hotell betalas av varje enskild deltagare. Mer information om boende och hur du tar dig hit hittar du i menyn till vänster under praktisk information.

Sista dag för anmälan har nu passerat och anmälningssidan är stängd. 

Varmt välkomna!