Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Prel våren 2021

13 January , this seminar is held in English
Hany Hachem
50% seminar
Commentator Emma Arneback, pedagogik, ORU.

27 januari 
Nicklas Lindgren, slutseminarium
Kommentator: Lektor Helena Pedersen, Göteborgs universitet.

10 februari
Hanna Thuresson,
slutseminarium 
Meningsskapande resurser för läsande och skrivande – en studie om yngre förskolebarns literacy
Kommentator: Anders Björkvall, svenska språket, ORU.

24 februari
Jeanette Koskinen, planeringsseminarium.

10 mars

24 mars
Charlotta Hallman, planeringsseminarium.

7 april

21 april

5 maj

19 maj

2 juni