Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Campusmässan 2022

02 februari 2022 10:00 – 16:00 Novahuset

Utställare och studenter på Campusmässan.

Campusmässan är Örebro universitets största arbetsmarknadsmässa. Vi är en mötesplats för arbetsgivare och studenter där kontaktskapande, rekrytering och framtid står i fokus.

Ansvarig kontaktperson

Isac Danielsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Isac Danielsson

E-post:

Telefon: 019 303966

Rum: E2210

Isac Danielsson