Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation: Amund Rake Hoffart, genusvetenskap

08 oktober 2021 13:15 Hörsal F, Forumuset, Campus Örebro

Amund Rake Hoffart disputerar i genusvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "Intersectional intersectionality? Interpretative politics in metacommentaries on intersectionality"

Opponent: Professor Kathy Davis, Free university of Amsterdam, Nederländerna

Digitalt deltagande: Länk för digitalt deltagande kommer att publiceras här ett par dagar innan disputationen.

Uppdatering på grund av rådande läge gällande Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer kunna följas via länk.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited. Access to the public defence for the general public is subject to availability. It will be possible to follow the public defence via link.

The School of Humanites, Education and Social Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).