Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation, Elin Sundström Sjödin, pedagogik

18 januari 2019 13:15

Elin Sundström Sjödin disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Where is the critical in literacy? Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice.

Opponent: Lalitha Vasudevan, professor of Technology & Education, Teachers College, Columbia University, NY, USA.

Lägg till i din kalender