Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation Hanna Thuresson

29 oktober 2021 13:15

Hanna Thuresson disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik"

Opponent: Biträdande professor Polly Björk-Willén, Linköpings universitet.

Digitalt deltagande: Länk för digitalt deltagande kommer att publiceras här ett par dagar innan disputationen.