Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation: Jenny Åberg, statskunskap

02 oktober 2020 13:00 Högskolan Dalarna

Jenny Åberg disputerar i statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: The establishment of semi-presidential regimes: A mixed methods approach to how and why.

Opponent: Petra Schleiter, professor in comparative politics, Department of Politics and International Relations, St Hilda’s College, Oxford University.

Mer information om disputationen i Dalarna