Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation: Mihai Frumuselu, engelska

10 juni 2016 10:15 Hörsal Bio, Forumhuset

Mihai Frumuselu disputerar i engelska vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "On Linguistic and Discursive Constructions of Concession and Adversativity: Towards a Multilevel Analysis of English in the UK Parliament."

Opponent: Eivind Nessa Torgersen, professor, NTNU Trondheim, Norge

Lägg till i din kalender