Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation: Sofia Hort, språkstudier med inriktning mot svenska språket

17 januari 2020 13:15 Hörsal P1, Prismahuset

Sofia Hort disputerar i språkstudier med inriktning svenska språket vid Institutionen för humaniora- utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet.".

Opponent: Gustaf Skar, försteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge