Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Disputation: Yuliya Lakew, medie- och kommunikationsvetenskap

31 januari 2020 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Yuliya Lakew disputerar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora- utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Matter of public connection. The role of mediated and interpersonal communication in young people's environmental engagement".  

Opponent: Professor Bengt Johansson, JMG, Göteborgs universitet.