Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Nationell specialpedagogisk konferens

13 november 2019 — 14 november 2019 Prismahuset, Örebro universitet

Varmt välkommen till den Nationella Specialpedagogiska konferensen med temat Samverkan för inkludering och till Örebro - Europas teckenspråkiga huvudstad.

Örebro universitet har som vision att bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Inkluderingsfrågan är ständigt aktuell och har nyligen satts i fråga i samhällsdebatten. Genom att skapa engagemang kring detta tema möjliggör vi för utveckling av kunskap och bildning i frågan. Konferensen bidrar till detta genom att verka för vetenskaplighet och erbjuder möjlighet till reflektion. I tillägg utgör konferensen en unik möjlighet för forskning och praktik att skapa delaktighet i sina respektive verksamheter.

Läs mer om konferensen

Lägg till i din kalender