Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Offentliga föreläsningar: Rhetoric in an Age of Misinformation and Lies

29 januari 2019 18:30 – 20:00 Hörsal L1, Långhuset

Andrea Lunsford, hedersdoktor vid Örebro universitet och professor emerita i retorik och engelska vid Stanford University.

Humaniora och vår tids utmaningar

En serie offentliga föreläsningar under perioden 2/10 2018 - 29/1 2019

 

- Bildningsbegreppet ur ett skrift- och textkulturellt perspektiv, Kjell Lars Berge 2/10

- OBS inställd! The Hope that is Rhetoric, Cheryl Glenn 30/10

- Quo Vadis, Europa? – a Politics of Fear and Hope,  Ruth Wodak 20/11

- Rhetoric in an Age of Misinformation and Lies, Andrea Lunsford 29/1

 

Andrea Lunsford

Andrea Lunsford, foto: Stanford University

In this presentation, Andrea Lunsford will begin by focusing on the dialogic nature of rhetoric and on how rhetoric can help people talk respectfully with one another even when they have vast disagreements. Then her discussion will shift to rhetorical strategies for dealing with mis- and dis-information, "fake" news, and outright lies, especially in terms of teaching practices.  Finally, she will argue that rhetoric offers us ways not only of identifying, understanding, and analyzing false information but also of creating alternative, truth-ful messages that help to establish what she is calling narrative justice.  

Föreläsningen hålls på engelska.

Välkommen, fri entré!

Lägg till i din kalender