Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Praktiknära forskning i förskolan

14 maj 2020 12:00 — 15 maj 2020 12:00 (Inställt) Örebro universitet

Örebro universitet bjuder in till konferens om praktiknära forskning i förskolan den 14 - 15 maj 2020. Konferensen syftar till att utbyta kunskaper och erfarenheter inom området och riktar sig till kollegor på andra lärosäten med intresse av praktiknära forskning.

Praktiknära forskning i förskola - bakgrund och koppling till ULF-satsningen.

Regeringens ULF- satsning (Utveckling, lärande och forskning) syftar till att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov.

Läs mer och anmäl dig här