Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Rundabordsamtal - Centrum för våldsstudier

02 december 2020 14:00 – 16:00 Digitalt via Zoom

Centrum för våldsstudier bjuder in våldsforskare till ett rundabordsamtal.

Centrum för våldsstudier är en av de tre nya forskningsmiljöerna vid ORU, som under 2020–2023 finansieras genom HS-fakultetens strategiska satsning på mångdisciplinära forskningsmiljöer.

Syftet med rundabordssamtalet är att våldsforskare vid ORU ska träffas och att synliggöra vår breda forskning för varandra. Syftet är också att planera samarbete kring kommande forskningsaktiviteter, exempelvis ett regelbundet våldseminarium och den årliga våldskonferensen vid ORU. 

Anmälan

Anmälan senast den 25 november till: This is an email address