Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Workshop kring big data och semantisk analys

10 december 2020 10:00 — 11 december 2020 12:00 Meddelas senare till de som är anmälda.

De senaste decenniernas metodologiska och teknologiska utveckling har lett till stora framsteg i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring stora datamängder. Analytiska verktyg och tekniker finns idag tillgängliga för forskning och undervisning som möjliggör analyser som för endast några årtionden tillbaka var otänkbara. Samtidigt har ett omfattande arbete med digitalisering av arkivmaterial tillgängliggjort nya forskningsmaterial inom en bredd av områden.

Om du är intresserad av att delta i någon av dessa workshop kan du anmäla ditt intresse här: www.oru.se/HumUS/workshopBigdata