Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Program

Klicka på passen så ser du kort information om varje presentation. Du väljer pass i samband med att du anmäler dig.

Program i PDF

Dag 1, 21 november

TidProgrampunkt
10.00 - 11.00 Registrering, Novahuset
11.00 - 11.15 Johan Schnürer, rektor Örebro universitet hälsar välkommen. Inledning, Eva Björck, professor i specialpedagogik och huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet
11.15 - 12.00 Keynote, Nihad Bunar, Stockholms universitet, Aula Nova
12.00 - 13.00 Lunch, Loungen Novahuset
13.15 - 14.45

Parallella seminarier session 1, alla sessioner hålls i Prismahuset. 

Pass A, sal P200

 • Svenska språket vanligast på flerspråkiga förskolor
  Tünde Puskás & Polly Björk-Willén, Linköpings universitet
 • Undervisning på engelska utvecklar inte kunskaperna i engelska
  Liss Kerstin Sylvén, Göteborgs universitet 
 • Strategisk läsundervisning gynnar svaga elever mest
  Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet

Pass B, sal P204

 • Skolframgång påverkas av hur skolan är organiserad
  Maria Jarl, Göteborgs universitet
 • Svårt för skolan att leva upp till en utbildning på vetenskaplig grund
  Tomas Kroksmark, Jönköping University
 • Internationalisering av gymnasieskolor störst där eleverna presterar mest
  Mikael Palme, Uppsala universitet

Pass C, sal P245

 • Området hållbar utveckling har en svag position i högskolan
  Ylva Bergström, Uppsala universitet
 • Svag effekt av certifieringar och fortbildning i hållbar utveckling
  Niklas Gericke, Karlstads universitet
 • Lärare och kamrater viktiga när elever lär sig om hållbarhet
  Leif Östman, Uppsala universitet

Pass D, sal P247

Örebroforskare

 • Akademiska utvecklare inom högre utbildning – en forsknings- och interventionsstudie 
  Tomas Englund och Andreas Bergh, Örebro universitet 
 • Att förstå rasism och antirasism som praktik 
  Emma Arneback och Jan Jämte, Örebro universitet
 • Nationella provens effekter i årskurs 6 och 9 
  Eric Borgström & Jenny Bonnevier, Örebro universitet
14.45 - 15.30 Kaffe, Prismafoajén våning 2
15.30 - 16.30

Parallella seminarier session 2

Pass A, sal P200

 • Interaktiv visualisering av nanovärlden stödjer lärande
  Konrad Schönborn och Gunnar Höst, Linköpings universitet
 • Videoinspelad behandling kan underlätta inlärning för tandläkarstudenter
  Oskar Lindwall, Göteborgs universitet

Pass B, sal P204

 • Lärarstudenter kan öva ledarskap genom simuleringar
  Marcus Samuelsson, Linköpings universitet
 • Utmaning att leda föräldragrupper med begränsad pedagogisk kunskap
  Michael Rosander, Linköpings universitet

Pass C, P245

 • Svensk rekryteringproblematik till naturvetenskap 1950-2000
  Daniel Lövheim, Stockholms universitet
 • Vidsynthet viktigt vid inlärning av naturvetenskap
  Mats Lindahl, Linnéuniversitet

Pass D, sal P247

Örebroforskare

 • Konstnär eller forskare? Traditionsbärare eller innovatör? Om musikerutbildning i förändring
  Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet
 • Interkulturellt forskningssamarbete inom musikområdet
  Maria Westvall, Örebro universitet
16.45 - 18.00 Keynote, Anna Duberg, Örebro universitet, Aula Nova
18.00 - 20.00 Mingel, Loungen Novahuset

Dag 2, 22 november

TidProgrampunkt
08.30 - 09.00 Registrering, Novahuset
09.00 - 09.45 Keynote, Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet och Christian Lundahl, Örebro universitet, Aula Nova
09.45-  10.30 Kaffe, Prismafoajén våning 2
10.30 - 12.00

Parallella seminarier session 3

Pass A, sal P200

 • Olika studiemönster beroende på föräldrarnas utbildningsnivå
  Carina Carlhed, Uppsala universitet
 • Utländska studenter betraktas som en ekonomisk börda
  Per Anders Forstorp, Linköpings universitet
 • Stor variation i bedömning av uppsatser – egna kriterier ofta avgörande
  Lars Björklund, Linköpings universitet

Pass B, sal P204

 • Skolsvårigheter på fristående skolor ses ofta som ett utslag för elevers brister
  Claes Nilholm, Uppsala universitet 
 • Hundra år av demokratisk fostran - en övergripande ideologi
  Samuel Edquist & Anne Berg, Uppsala universitet

Pass C, sal P245

 • Extra stöd krävs för att hålla det nordsamiska språket vid liv
  Kirk Sullivan, Umeå universitet
 • Svårt att dansa utan ord
  Birgitta Sandström, Dans och Cirkushögskolan

Pass D, sal P247

Örebroforskare

 • Utbildning för hållbar utveckling – demokratiska utmaningar och etiska dilemman  
  Johan Öhman, Örebro universitet
 • Fysisk beröring – ett pedagogiskt problem mellan barn och vuxna i utbildningssammanhang?
  Marie Öhman, Örebro universitet
 • Utbildning – ett växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter?
  Ann Quennerstedt, Örebro universitet
12.00 - 12.15 Avslutning. Eva Björck sammanfattar, blickar framåt och tackar, Hörsal P1, Prismahuset våning 1.
12.15 Grab & Go lunch, vi skickar med en lättare lunch. Prismafoajén våning 1.