Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Minor Field Studies MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en fältstudie, det vill säga samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Kontakt

För frågor om MFS på Örebro universitet, kontakta MFS-ansvarig på Internationella kontoret:
Karin Stenman

För frågor som rör uppsatsens ämne och upplägg pratar du med din lärare. Du kan också kontakta Åsa Kroon, professor i MKV.

MFS-stipendier på Örebro universitet

Stipendier för höstterminen 2017 och framåt hanteras centralt av Internationella kontoret på Örebro universitet. Tidigare hanterades MFS av respektive institution. Du hittar information om behörighetskrav, ansökningstider, ansökan m.m. på Örebro universitets centrala sida om MFS.

Välkommen med din ansökan!