Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Onsdagen den 9 oktober

09.15-12.00 Besök pågående föreläsningar/lektioner Föreläsning: ”Green screen med Art effects”, universitetsadjunkt Charlie Cronberg, sal F117, Forumhuset. Föreläsning om hur man arbetar i programmet After Effects för att frilägga en green screen och sedan kombinera materialet med annat videomaterial för att skapa ett nytt uttryck. Föreläsningen ges inom kursen Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign på Filmprogrammet.

10.15-12.00 Föreläsning: ”Marknadskommunikation ur ett visuellt perspektiv”, Lektor Helen Andersson, hörsal BIO, Forumhuset.
Föreläsningen handlar om det visuellas betydelse för ett varumärke – från visuella element till retoriska bilder. Föreläsningen ges inom kursen Planerad kommunikation på programmet Medier, kommunikation och PR.

13.00-18.00 Posterutställning: Ämnet pedagogik visar upp sitt kurs- och programutbud och exempel på forskning som bedrivs, Forumentrén.

14.00-15.30 Bokrelease och paneldebatt: Ett annorlunda ledarskap – Chef i politisk styrd verksamhet, L153, Långhuset. Presentation av bokprojekt: Docent Martin Karlsson.

Paneldebatt: Chefskap ur ett könsperspektiv. Vad har hänt på 25 år?
Medverkande: Generaldirektör Karin Röding, Universitets- och högskolerådet, regionchef Britt Nordström, Teknikföretagen och docent Agneta Blom, Statskunskap, Örebro universitet.

Besök Mediecenter, Forumhuset        Bild 5.jpg

 

15.00-18.00 Mediecenter, Forumhuset
Bild 6.jpgKom och besök vårt mediecenter och prova att dubba en skådespelare eller spela in en berättarröst. Se på när studenter läser in en berättarröst eller ersätter redan inspelade repliker i en dramafilm. Om du vill, får du också prova. Detta gör vi i våra inspelningsstudior i mediecentret.

 

Posterutställning: Humaniora, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi, Genusvetenskap samt Statskunskap, Forumentrén Forumhuset.