Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Öppna populärvetenskapliga föreläsningar i Forumhuset, Sal F147

Torsdag 10/10 populärvetenskapliga föreläsningar:

16:00-16.45, Lecture and discussion: Media reporting of the Other, Senior Lecturer Mahitab Ezz El Din, Media and Communication Studies.
In informing the public about news events the media often becomes the main source of information, articulating certain discourses and setting the frameworks that contribute to the public knowledge of the Other. It is therefore extremely important how news is framed. Poor framing contributes to poor representation of minorities in the media. In a global society and with the influx of migration in Europe it is important to re-visit media’s representations.

17:00-17.45, Föreläsning och diskussion: Varför konsumerar vi så mycket? Professor Magnus Boström, sociologi. 
Detta är en kombinerad föreläsning och diskussionsseminarium. Föreläsningen tar som utgångspunkt den ekologiska kritiken av den rika världens överkonsumtion, t.ex. att svenskars livsstil sägs förutsätta mer än fyra planeter. Föreläsningen tillämpar konsumtionssociologisk teori och forskning för att söka förklaringar till vår överkonsumtion. Under seminariet kommer vi att diskutera dessa förklaringar och om det går att hitta utvägar bort från överkonsumtionen.

Deltagaren kan med fördel läsa följande text inför föreläsningen/seminariet.     

18.00 – 18.45, Föreläsning: Filmpubliken i Sverige under biografens storhetstid och tillbakagång. Forskare Åsa Jernudd, filmvetenskap.
Vilket är ditt första minne av att se på film? Minns du någon särskild biograf? De här frågorna ställs till personer födda under andra världskriget i ett pågående forskningsprojekt om filmen och biografens plats i vardagslivet på 1950- och 1960-talet. Den tiden är inte så långt borta, ändå finns få spår av den i de arkiv som har till syfte att värna vårt kulturarv. Forskare Åsa Jernudd berättar om projektet som vill samla minnen och berättelser från den här tiden och ge nya perspektiv på den svenska filmhistorien och filmkulturen.

Posterutställning: Humaniora, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi och Genusvetenskap, Forumentrén, Forumhuset.