Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildningsledare vid trafikskola 30 hp

Örebro universitet erbjuder dig som vill bli utbildningsledare vid en trafikskola kursen Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng. Kursen arrangeras inom ämnet pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap, HumUS.

Utbildningsledare vid trafikskola

I kursen läggs stor vikt vid rollen som utbildningsledare och pedagogisk handledare med avsikt att utveckla trafikskoleutbildningen. Vidare belyses olika synsätt på lärande och vad det innebär att organisera lärandet i en trafikskola för såväl trafiklärare som skolelever vid trafikskola. Dessutom belyses psykologiska och sociala aspekter knutet till trafiklärarskapet. En annan viktig aspekt är det regelverk som omger trafikskoleverksamheten.

Kursen genomförs av Örebro universitet och omfattar 30 högskolepoäng.

Kursstart sker i augusti 2018 och avslutas i april 2019 (läsåret 2018/2019). Kursen genomförs under åtta veckoslut (lördag – söndag) fördelade på höst- respektive vårtermin.

Kursarbetet genomförs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessutom sker självstudier i grupp och enskilt mellan varje träff genom kontakt med övriga kursdeltagare och lärare samt kursledning via nätet i ett webbaserat verktyg, Blackboard.

Preliminära datum hösten 2018 och våren 2019.

För att bli antagen till kursen krävs att du har fyllt 21 år och kan styrka:

  • med bifogad kopia innehav av körkort med behörighet B under minst tre av de senaste åren.
  • genomgått trafiklärarutbildning (godkännande från Transportstyrelsen). 
  • arbetsgivarintyg (blankett Arbetsgivarintyg).

Utbildningsledaren ska ha den behörighet som trafikskolan utbildar på. Om trafikskolan exempelvis utbildar på körkortsbehörigheten CE måste det finnas en ansvarig utbildningsledare som innehar denna körkortsbehörighet.

Kurskostnaden faktureras det företag (juridisk person) som anges på anmälningsblanketten. Observera att uppdragsgivaren inte får vara enskild firma eftersom denna inte är juridisk person. Kursavgiften är 29.000 kronor exkl. moms och faktureras till angivet företag (juridisk person) så snart avtalet är undertecknat av uppdragsgivaren. Kurslitteratur ingår ej i kurskostnaden.

Kursen genomförs om minst 20 personer anmäler sig.

Anmälan är stängd.

Ansvarig för uppdragsverksamhet: Karin Löfström (This is an email address).

Kursansvarig: Henrik Nilsson (This is an email address).