Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng

Örebro universitet inbjuder Dig som vill bli utbildningsledare vid en trafikskola kursen Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng, höstterminen 2018 (HT18) - vårterminen 2019 (VT19).

Under utbildningen kommer stor vikt att läggas vid utbildningsledarens roll som pedagogisk handledare och förnyare. Utbildningsledaren ska ha den behörighet som trafikskolan utbildar på. Om trafikskolan exempelvis utbildar på körkortsbehörigheten CE måste det finnas en ansvarig utbildningsledare som innehar denna körkortsbehörighet.

Kurskostnaden faktureras det företag (juridisk person) som anges på anmälningsblanketten. Observera att uppdragsgivaren inte får vara enskild firma eftersom denna inte är juridisk person.

Kursstart: lördag 25 augusti kl. 9.00 på Engelbrektsskolan där utbildningen kommer hållas under helgen 25-26 augusti och övriga helger framöver.