Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng

Örebro universitet inbjuder Dig som vill bli utbildningsledare vid en trafikskola kursen Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng, höstterminen 2017 (HT17) - vårterminen 2018 (VT18).

Under utbildningen kommer stor vikt att läggas vid utbildningsledarens roll som pedagogisk handledare och förnyare. I vissa moment, bl. a. pedagogisk utvärdering, samarbetar vi med Tullängsskolan, Örebro kommun. Utbildningsledaren ska ha den behörighet som trafikskolan utbildar på. Om trafikskolan exempelvis utbildar på körkortsbehörigheten CE måste det finnas en ansvarig utbildningsledare som innehar denna körkortsbehörighet.

Kurskostnaden faktureras det företag (juridisk person) som anges på anmälningsblanketten. Observera att uppdragsgivaren inte får vara enskild firma eftersom denna inte är juridisk person.

Vi träffas lördag, 26 augusti 2017, kl. 9.00 Engelbrektsskolan, sal 121. Se Engelbrektsskolan/karta, där finns vi under helgen 26-27/8, och övriga helger framöver.