Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Riskhantering i praktiken

12 oktober 2023 09:00 – 12:00 Digitalt via Zoom

Digital konferens om att arbeta med våld i nära relation i gles- och landsbygd.

Sedan 2019 har forskningsprojektet RISKSAM bedrivits vid Örebro universitet, där syftet är att förbättra riskhantering för utsatta för våld i nära relation. Under våren 2023 har forskare inom RISKSAM besökt gles- och landsbygdskommuner i Värmland, Dalarna, Östergötland, Västergötland och Västerbotten i syfte att sprida preliminära forskningsresultat. Utöver detta har intervjuer genomförts med polis och socialtjänst om utmaningar, möjligheter, resurser och behov i arbetet med våld i nära relation.

Resultaten från dessa besök och samtal presenteras vid denna konferens som vänder sig till yrkesverksamma, forskare och beslutsfattare som arbetar med eller är intresserade av frågor om våld i nära relation i gles- och landsbygd.

Konferensen är digital men anmälan är obligatorisk och görs senast den 5 oktober via länken nedan. Program och möteslänk skickas ut till de anmälda i början av oktober. Projektet har finansierats av Forte inom satsningen på nyttiggörande av forskning.

Här kan du anmäla dig till konferensen

Inbjudan som pdf-fil

Kontakt: This is an email address

Välkomna!
Anna-Karin Larsson, Joakim Petersson, Mattias Persson och Susanne Strand