Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Workshop on Learning Theory and Functional Analysis

09 oktober 2024 10:00 — 10 oktober 2024 12:00 Lab 105, ORU Innovation Arena, Campus Örebro

Center for Health and Medical Psychology (CHAMP)

You are invited to workshop on advanced learning theory and functional analysis hosted by CHAMP.

Niklas Törneke will be conducting a theoretical and clinical workshop on learning theory and advanced functional analysis.

October 9, clinical workshop (in Swedish), at 10-16.

October 10, theoretical and research workshop (in English), at 10-12.

Please find more information here.

There is no fee!  Please keep in mind that we have a limited number of seats. Seats will be assigned on a first-come, first-served basis, so register as soon as possible to ensure a seat. The deadline for registration is September 29.

Traveling to Örebro University

Map ORU Innovation Arena.

The workshop is organized by the Center for Health and Medical Psychology, CHAMP.

Registration CHAMP workshop 9-10 October 2024

Deltagande/Participation

Behandling av personuppgifter/Processing of personal data
När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på följande sida: Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet

When your application is submitted, Örebro University will process your personal data. The data will be processed until the administration of the workshop is completed. More information about how Örebro University handles personal data can be found on the page Data protection policy at Örebro University.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning./I understand and agree that Örebro University processes my personal data in accordance with the purpose stated above and applicable data protection legislation.