This page in English

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Nu står det klart – Örebro universitet blir del av nytt Europauniversitet

Nova huset på Campus Almby.

Örebro universitet är ett av nio europeiska lärosäten som tillsammans bildar alliansen NEOLAiA. Nu har EU-kommissionen utsett NEOLAiA till ett så kallat Europauniversitet och beviljat finansiering på totalt 14,4 miljoner euro.
– Det är ett kvitto på att det mycket omfattande arbete vi gör inom NEOLAiA håller hög kvalitet, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

EU:s satsning på Europauniversitet ska stärka universitetens internationella konkurrenskraft och öka möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan. Dagens beslut om sju nya europeiska allianser mellan universitet innebär att sammanlagt 50 allianser nu innefattar mer än 430 medlemmar i 35 länder. Örebro universitet har varit en del av universitetsalliansen NEOLAiA sedan 2020.

– Det är oerhört positivt att anslaget ger oss möjlighet att utvecklas till ett Europauniversitet tillsammans med våra åtta partners i alliansen, säger rektor Johan Schnürer och tillägger:

– Stort tack till alla som arbetat hårt för att nå detta viktiga resultat.

Samarbeten med åtta europeiska lärosäten

Universiteten som bildar NEOLAiA har ansökt om totalt 14,4 miljoner euro under 4 år. 
Det innebär att samarbeten mellan lärosätena kan stärkas och vidareutvecklas.

– Vi får ökade möjligheter till strategiska samarbeten med lärosäten i åtta EU-länder. Det gäller bland annat forskningssamarbeten, masterutbildningar och pedagogisk utveckling. Vi får också möjlighet till internationell kompetensutveckling av administrativ personal vid universitetet, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering och infrastruktur vid Örebro universitet.

I grunden för samarbetet inom NEOLAiA finns tre fokusområden. Det handlar om digital transformation, mångfald och inkludering, samt utökad mobilitet. Vidare är arbetet indelat i tio olika arbetspaket som alla har global hälsa som appliceringsområde.  Örebro universitet leder arbetspaketet som rör forskning inom alliansen, men är också involverat i arbetet inom alla andra områden.

– Huvuddelen av anslaget kommer att gå till studentcentrerade aktiviteter som gemensamma kurser och sommarskolor. En del av anslaget ska användas för aktiviteter som rör forskning, framför allt för doktorander och unga forskare, säger Åke Strid.

Logotyp för Neolaia.


Forma framtidens Europauniversitet

Inom alliansen pågår just nu arbete med att planera forskningsvistelser, utbyten för studenter och personal samt gemensamma utbildningssamarbeten så som program, kurser och sommarskolor. Lärosätena planerar också för ansökningar om gemensamma forskningsmedel inom flera områden.

– De medel vi beviljats nu när vi har blivit ett Europauniversitet kommer att bli en motor i internationaliseringsarbetet på Örebro universitet och inom NEOLAiA. Dessutom kommer vi att vara med och utforma den framtida europeiska högskolesektorn med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

NEOLAiA betyder ungdom på grekiska och är en allians av nio unga europeiska universitet med robusta rankningar och stark regional förankring.

Följande universitet bildar NEOLAiA:

  • Bielefeld University (Tyskland)
  • University of Jaén (Spanien)
  • University of Nicosia (Cypern)
  • University of Ostrava (Tjeckien)
  • University of Salerno (Italien)
  • University of Suceava (Rumänien)
  • University of Tours (Frankrike)
  • Šiauliai State University of Applied Sciences (Litauen)
  • Örebro universitet (Sverige)