Institutionen för hälsovetenskaper

Ledningsstöd

Institutionsstab

Camilla Ehnfors

Tjänstetitel: Institutionsledningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Camilla Ehnfors

E-post:

Telefon: 019 303611

Rum: P2113

Camilla Ehnfors

Nicholas Ståhl Haldosen

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Nicholas Ståhl Haldosen

E-post:

Telefon: 019 302436

Rum: P2125

Nicholas Ståhl Haldosen

Ekonomi

Ida Holmblad

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Ida Holmblad

E-post:

Telefon: 019 301051

Rum: L2450

Ida Holmblad

Dalila Medanhodzic Begic

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Dalila Medanhodzic Begic

E-post:

Telefon: 019 303843

Rum: P1127

Dalila Medanhodzic Begic