This page in English

Forskargrupp

Urologi - Prostatacancer

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jan-Erik Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska män och varje år diagnosticeras cirka 10 000 män med sjukdomen, varav cirka en fjärdedel dör till följd av sin cancer. Trots att prostatacancer är så pass vanlig så är etiologin bakom sjukdomen till stor del okänd, etablerade riskfaktorer är idag en stigande ålder, en familjehistorik av prostatacancer och etnicitet. På senare tid har det även föreslagits att infektion och kronisk inflammation i prostatakörteln skulle kunna vara riskfaktorer som leder till en tumörutveckling. Prostatacancer är också en väldigt heterogen sjukdom, där en del män har en väldigt långsamt växande tumör (indolent cancer) medan andra har en väldigt aggressiv tumör. Ett av de stora problemen med prostatacancer idag är att man vid diagnos inte vet vilka män som kommer att drabbas av den aggressiva formen av sjukdomen och vilka som kommer ha ett mycket beskedligare förlopp och inte utveckla någon klinisk relevant cancer. Detta gör att det inom prostatacancer finns ett stort problem med överbehandling.

På grund av dessa problem inom prostatacancerområdet är vår forskning inriktad på att förstå hur prostatacancer initieras men också hur progressionen av sjukdomen sker för att kunna identifiera prognostiska markörer för prostatacancer.

 

 Samarbetspartners

 Georg Klein –Karolinska institutet

 Peter Söderkvist – Linköpings Universitet

 Transdisciplinary Prostate Cancer Partnership (ToPCap)

 

-        Harvard School of Public Health (Boston)

-        Dana Farber Cancer Institute (Boston)

-        Massachusetts General Hospital (Boston)

-        Karolinska Institutet

-        University of Iceland

-        King´s Collegen London (England)

-        King´s Health Partners (UK)

-        Trinity College (Ireland)

-        University College Dublin (Ireland)

-        National University Ireland Galway

-        Australian National University

-        Bologna University Hospital (Italy)

 

www.topcapteam.org

 

Forskare

Forskare

Forskningsprojekt