Forskningsprojekt

Hanteringen av hot och våld inom tvångsvården av unga. Etik, bemötande och säkerhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund

Detta projekt finansieras av Statens institutionsstyrelse och har fokus på etik, bemötande och säkerhet inom slutenvården av unga, både på SiS institutioner och i psykiatrisk vård av barn och unga. Utgångspunkten är att ett gott förhållningssätt och säkerhetstänkande ger en trygg miljö för klienter/patienter och kan reducera antalet incidenter med hot och våld på institutioner.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla strategier för att förebygga och hantera hot och våld på ett effektivt sätt med ett etiskt förhållningssätt.

Material och metod

Studien är en multipel fallstudie där en enkät utifrån kritiska incident-tekniken, fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer samt platsbesök kommer att användas.

Aktuellt läge

Insamling, bearbetning och analys av data har genomförts. Manusskrivning pågår.

Projektansvarig: Lars Kjellin

Finansiärer

  • Statens Institutionsstyrelse (SIS)