Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Diego Montiel Rojas, idrottsvetenskap

01 oktober 2021 09:00 Digitalt via Zoom

Titel: Diet and Sarcopenia Risk in Older European Adults

Presentatör
Diego Montiel Rojas, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga
Marleen Lentjes, bitr. lektor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet
Lara Rodriguez-Zamora, lektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare
Fawzi Kadi, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Anmäl dig till slutseminariet här senast den 23 september, så kommer manus samt eventuell Zoom-länk att skickas ut till dig en vecka före seminariet.