Institutionen för hälsovetenskaper

Manusseminarium: Erik Höglund, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

01 december 2021 13:00 – 15:00 Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1) samt digitalt

Titel: Different ways patients experience being non-conveyed by the ambulance service in Sweden – A phenomenographic interview study.

Presentatör: Erik Höglund (doktorand)

Granskare: Mia Svantesson Sandberg (docent), Susann Arnell (doktorand)

Ordförande: Liselotte Hermansson (adj professor)

Anmäl dig här!

Arrangeras av UFC, Region Örebro län.