Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Andreea Badache, Funktionsnedsättning och samhälle

20 mars 2023 13:00 – 15:00 F147, Forumhuset, Örebro universitet

Andreea Badache håller sitt slutseminarium. Arbetets titel: "Successful ageing in older adults. Living longer. Living well?"

Arbetets titel: "Successful ageing in older adults. Living longer. Living well?"

Sakkunniga: 
Katja Boersma, professor, Örebro universitet
Sven Drefahl, docent , Stockholms universitet

Orförande: Huvudhandledare Elina Mäki-Torkko, professor, Örebro universitet

Seminariet hålls på engelska. 

Anmälan har stängt. För sen anmälan och utskick av material, vänligen kontakta This is an email address

Digital närvaro: För att följa seminariet via Zoom, vänligen klicka här