Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Lis Sjöberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

21 april 2021 13:00 Digitalt via Zoom

Titel: Children with congenital limb reduction deficiency – early interventions and later outcomes

Presentatör: Lis Sjöberg, doktorand

Granskare: Karin Blomberg, professor

Seminarieledare: Liselotte Hermansson, professor

Anmäl dig till seminariet här senast 13 april, så kommer manus samt Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.