Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Oscar Bergens, idrottsvetenskap

26 oktober 2021 09:00

Titel: Age-related chronic systemic inflammation and body composition: role of physical fitness and physical activity

Presentatör
Oscar Bergens, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga
Cecilia Bergh, lektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Mattias Folkesson, adjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare
Andreas Nilsson, lektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Anmäl dig till slutseminariet här senast den 18 oktober, så kommer manus samt eventuell Zoom-länk att skickas ut till dig en vecka före seminariet.