Institutionen för hälsovetenskaper

60%seminarium: Elin Lundin, handikappvetenskap

11 september 2020 13:00 P101, Prismahuset, Örebro universitet

Titel: Older adults with dual sensory loss; prevalence, daily living and rehabilitation services

Presentatör: Elin Lundin, doktorand

Sakkunniga: Synneve Dahlin-Ivanoff, professor. Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Insitutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. 

Per-Inge Carlsson, docent. Insitutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare: Stephen Widén, docent. Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Anmäl dig till seminariet här senast 3 september, så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.