Institutionen för hälsovetenskaper

AI@ORU - AI och måltidsvetenskap

07 december 2022 12:00 – 13:00 Campus Örebro eller digitalt via Zoom

AI@ORU.

Seminarieserien AI@ORU är tillbaka den 7 december mellan klockan 12 och 13. Temat är "AI och måltidsvetenskap". Seminariet går att ta del av både på plats och digitalt. Vi bjuder på lunch för dem som deltar på plats. Seminariet hålls på engelska.

AI och måltidsvetenskap

I detta seminarium står AI och måltidsvetenskap i fokus. Föreläsare är Anders Herdenstam, universitetslektor i måltidsvetenskap, och Victor Castro-Alves, forskare i kemi. De kommer att presentera ett tvärvetenskapligt perspektiv som skapar en brygga mellan AI och måltidsvetenskap.

Presentationen följs av en diskussion modererad av Erik Schaffernicht, samverkanslektor med inriktning mot AI och robotik.

Seminariet vänder sig i första hand till forskare inom alla discipliner som är intresserade av forskning och samarbeten kopplat till AI-området. Men givetvis är alla som tycker att seminariet verkar intressant välkomna!

Om seminariet

Hur kan framtidens odling påverka den kulinariska praktiken? Studier har undersökt hur nya odlingstekniker påverkar framtidens konsumenter baserat på smak, preferens och näringsinnehåll.

Det här seminariet kommer att fokusera på en multidisciplinär studie* vid Örebro universitet, där bland annat basilika odlades i en robotbädd. Varje planta övervakades med sensorteknik för att förse forskarna med värdefull data. Datan användes i sin tur tillsammans med artificiell intelligens för att ta reda på hur vi kan odla för att optimera näringsaspekter och sensoriska aspekter hos växter.

* A multidisciplinary collaboration within the School of Science and Technology; Robotics, Sensory, Culinary practices, Chemistry, Sensory, Culinary practices and Biology.

Anmälan

Du kan antingen delta på plats på Campus Örebro eller på distans via Zoom.

För deltagare på plats ingår en lätt lunch (utan kostnad). Av denna anledning är anmälan för deltagare på plats obligatorisk. Länk till Zoom kommer att publiceras på AI@ORU:s hemsida.

Läs mer och anmäl dig här.