Institutionen för hälsovetenskaper

Manusseminarium: Elin Lundin, handikappvetenskap

01 april 2020 10:00 C1304, Campus USÖ (X-huset)

Titel: Dual sensory loss in older adults; Experiences of rehabilitation services.

Presentatör: Elin Lundin, doktorand i handikappvetenskap

Granskare:
Susanne Arnell, doktorand i handikappvetenskap, ORU och UFC 
Cecilia Pettersson, leg arbetsterapeut och biträdande lektor i arbetsterapi, ORU

Ordförande: Eva Rask, docent UFC

Anmäl dig här

Lägg till i din kalender