This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Annika Imhagen, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

10 februari 2023 09:00 – 11:00 X2409, X-huset, Campus USÖ

Annika Imhagen håller sitt halvtidsseminarium. Arbetets titel: "Treatment and experiences of obesity".

Arbetets titel: Treatment and experiences of obesity

Sakkunniga:
My Engström, docent, Göteborgs universitet
Maria Jaensson, docent, Örebro universitet

Ordförande: Elisabeth Westerdahl, Örebro universitet

Doktorandens presentation hålls på engelska, men efterföljande diskussion sker på svenska. 

Anmäl dig till seminariet här senast 2/2, så kommer manus att skickas ut till dig en vecka före seminariet.

Du kan följa seminariet live digitalt. Klicka här för att starta Zoom

Information om doktorandarbetet:

Obesitas är en kronisk sjukdom där prevalensen ökar i många länder globalt. Behandling av obesitas består av levnadsvaneförändringar i kombination med läkemedel eller bariatrisk kirurgi. Det är svårt att ändra levnadsvanor och att bibehålla dem långsiktigt och behandlingsresultaten är ofta otillfredsställande.

Syftet med doktorandarbetet är att utvärdera olika behandlingsformer för personer med obesitas samt att studera erfarenheter av att leva med obesitas före och efter en behandling.

Metoder: Kvalitativa intervjustudier, longitudinell observationsstudie och randomiserad kontrollerad klinisk prövning.