Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Ahmed Amer, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 mars 2021 13:00 – 15:00 Digitalt via Zoom

Preliminär titel: Two Measurement Tools for Evaluation of Different Aspects of Occupational Performance in Children with Cerebral Palsy.

Presentatör: Ahmed Amer, doktorand

Granskare: Marie Holmefur, professor och Helen Lindner, lektor. 

Ordförande:

Anmäl dig till seminariet här, senast 11 mars, så kommer manus samt länk till Zoom att skickas till dig en vecka före seminariet.