Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Annika Söderman, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

11 maj 2021 10:00 – 12:00 Digitalt via Zoom

Titel: Dignity-conserving care for older persons with palliative care needs – Evaluating the Swedish Dignity Care Intervention within municipal healthcare. 

Presentatör: Annika Söderman, doktorand

Granskare: Marie Holmefur (professor), Agneta Anderzen-Carlsson (docent) och Magnus Schoultz (doktorand).

Anmäl dig till seminariet här senast 3 maj, så kommer manus samt Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.