Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Hanna Gabrielsson, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

07 september 2020 10:00 – 12:00 P259 (Prismahuset)

Titel:

Presentatör: Hanna Gabrielsson, doktorand

Granskare: Marie Materné, Universitetessjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

Seminarieledare:

Anmäl dig till seminariet här senast 30 augusti, så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.