Institutionen för hälsovetenskaper

Fenomenografi, en kvalitativ ansats med intervju

12 februari 2019 13:00 – 15:00 P202, Prismahuset, Örebro universitet

Välkommen till forskningsseminarium och workshop

Samuel Edelbring är lärare och forskare inom medicinsk pedagogik vid Örebro universitet. Samuel driver utveckling och forskning i en fakultetsövergripande pedagogisk satsning samt i forskningsmiljön "Care about caring".

Malin Karlberg Traav är legitimerad sjuksköterska, programansvarig och doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Malin Södling är leg. sjuksköterska och magisterstudent i medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet.

Samuel Edelbring introducerar historik och centrala aspekter och Malin Karlberg Traav bidrar med ett par exempel från sin forskning. Vi har även en "hands-on" del i vilken vi tar oss an ett urval av data från pågående studie från magisterarbete i medicinsk pedagogik av Malin Södling.

Till den senare workshop-delen vill vi ha förhandsanmälan och deltagare får signera en konfidentialitets-överenskommelse på plats angående att ta del av aktuell intervjudata.

Anmäl dig till workshop-delen senast 6/2 genom att skicka ett mejl till This is an email address.

Välkommen!

 

 

Lägg till i din kalender