Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Yvonne Skogsdal, medicinsk vetenskap med inritkning hälso- och vårdvetenskap

17 december 2018 13:00 – 15:00 C2409, Campus USÖ

Titel: Preconception health and midwife counselling with focus on life style factors in Sweden

Presentatör: Yvonne Skogsdal, doktorand

Granskare: Erica Schytt, docent, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Jan Brynhildsen, professor, Linköpings universitet. Inger Wetterbjörk, Med.Dr, barnmorska, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Seminarieledare: Helena Fadl

Anmäl dig till seminariet här senast 9/12 så kommer manus att skickas till dig senast en vecka före seminariet.

Lägg till i din kalender